شماره‌ی دوم نشریه‌ی «سپهر اندیشه» منتشر شد

sepehre_andisheh2022

*‌ در شماره‌ی دوم نشریه‌ی «سپهر اندیشه» این مقاله‌ها را می‌خوانید:

بخش اول، «ترس، کارکردهای اجتماعی آن و چیرگی بر آن» با این مقاله‌ها:
* فرهاد خسروخاور، سعید پیوندی، محسن متقی: دیالکتیکِ ترس، ترس‌زدایی و ترسِ مضاعف در جنبش‌های اجتماعی
* علی میرسپاسی: برباد رفتن امید اجتماعی و پدیده‌یِ ترسِ همگانی؛ نگاهی جامعه‌‌شناختی به ترس هم‌چون پدیداری سیاسی
* کاظم کردوانی: ترس، کارکردهایِ آن، چیرگی بر ترس / محمدرفیع محمودیان: ترس در پیِ ترس: در نقدِ مقوله‌یِ اضطراب
* مهرانگیز کار: زنان و ترس
* حسن یوسفی اشکوری: پدیده و پدیدارشناسیِ مفهوم ترس در ادب دینی و در تاریخ اسلام
* حسن فرشتیان: ترس از خدایِ انسان‌واره در فرهنگ دینی
* فریدون وهمن: رنج و هراس دگردینان در ایران
* محمد مبشری: سخنی درباره‌یِ ترس و اختلالِ ترس از منظرِ پزشکی
* مژگان کاهن: تربیت مذهبی افراطی و تأثیر آن در روان و ذهن کودکان و نوجوانان
* مسعود اسماعیل‌لو: جای‌گاه و تاثیرِ «ترس» در معماری و شهرسازی‌هایِ گذشته و حال و آینده

بخش دوم، «در قلمروِ اندیشه» با این مقاله‌ها:
* کاظم ایزدی: تغییر و بازتغییر ارزش‌ها و هنجارهایِ فرهنگی و معرفتیِ مسلط در نهادِ خانواده در ایران
* علی حصوری: نیروی کار در قالی‌بافی
* رحیم رحیم زاده اسکویی: پیش‌نیازهای اندیشه‌یِ “توسعه” و “توسعه‌نیافتگی”
* کاظم علمداری: چرا مردم در انتخابات ساختگی شرکت می‌کنند؟
* ناصر کرمی: فاجعه به‌مثابه‌یِ ابزارِ سرکوب؛ مورد مائو
* بهزاد کشاورزی: پژوهشی درباره‌یِ واژه‌یِ مشروطه
* جواد موسوی خوزستانی: سویه‌های رفتارِ سیاسی ما

بخش سوم، «نقدِ کتاب» با این مقاله:
* سعید رهنما: باسکار سونکارا، مانیفست سوسیالیستی: دفاع  از سیاست رادیکال در عصر نابرابریِ مفرط

بخش آخر: به یادِ جمشید بهنام

نسخه الکترونیک(PDF) نشریه:
https://sepehrandishehcom.files.wordpress.com/2022/02/sepehrandisheh_journal_02.pdf

*‌ نسخه‌ی چاپی نشریه را می‌توانید ازطریقِ این پیوندِ (لینک) سایتِ «لولو» دریافت کنید:
https://bit.ly/3H3MCU2

*‌ سایت نشریه‌ی «سپهر اندیشه»:
https://sepehrandisheh.com

 

You may also like...