هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم

دکتر ماشاالله آجودانی

boof

انتشارات فروغ بزودی منتشر می‌کند:

چاپ چهارم: هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم

دکتر ماشاالله آجودانی

برگ‌آرایی: پانته‌آ شهرزاد

طرح جلد محمد صابری

«مشکل هدایت همچنان مشکلِ ماست و گلدان راغه‌ی راوی بوف کور، یادگار «شهر قدیم ری» نیز میراثِ همه ماست: همه مایی که در جغرافیای فرهنگی و سیاسی کشوری به نام ایران، دل نگران آنیم. آن هم درست در زمانه‌ای که کابوس‌های راوی بوف کور یک بار دیگر، و این بار تاریخاً تحقق یافته است: هم در «سیاست» و هم در دورترین و یا نزدیک‌ترین گوشه و کنار زندگی ما. و نیمچه خدای خنزرپنزریِ قرآن‌خوانی ـ که گلدان راغه را در تصرف داشت و از دختر اثیری لکاته ساخته بود ـ از نیمچه خدایی به درآمد و خداوندی پیشه کرد…

با این میراث چه باید کرد؟»

برای سفارش: www.forough-book.com                          

You may also like...