Forum فوروم

گفتگوی خوانندگان با فیلسوفان مهمان خرمگس

مصاحبۀ اختصاصی خرمگس با

اسلاوُی ژیژِ‌ک

اجرای مصاحبه و تدوین: شیریندخت دقیقیان
zizek-photoپیرامون این مصاحبه: اسلاوُی ژیژِ‌ک از فیلسوفان معاصر مطرح است که نقدهای موافق و مخالف بسیاری دربارۀ دیدگاه های جنجال انگیز او جریان دارد . از ویژگی های این فیلسوف آن است که از دید او “politically correct” سخن گفتن، خود، نوعی دیگر از توتالیتریزم است. رفتار براساس این دیدگاه، سرزنش های بسیاری را به سمت ژیژِ‌ک روانه ساخته و از سوی دیگر، برخی دریچه های جدیدی را نیز در مباحث مربوطه گشوده است. ژیژِ‌ک فیلسوف سیاسی است و در تحلیل های خود، تجربۀ انقلاب ها، رفورم ها و جنبش ها و نیز نقد آنها را به کارمی بندد. از این رو برای دفتر حاضر پیرامون انقلاب/رفورم در ژانویۀ ۲۰۱۷ با او مصاحبه ای طولانی داشتیم.
در پایان مصاحبه، ژیژِ‌ک دربرابر پرسش همیشگی خرمگس با عنوان “سخنی برای خوانندگان فارسی زبان”، به جای سخن و پیام، با دو پرسش از خوانندگان و متفکران ایرانی، خواستار یادگیری بیشتر در مورد ایران و سنجش برداشت فردی خود از رویدادهای این کشور شده است. با استقبال از پرسشگری این فیلسوف و جهت بازتاب بهتر آراء ایرانیان به زبان های دیگر دنیا و دادن تصویر دقیق تری از تاریخ اندیشه ها و تحولات سیاسی ایران به غیرایرانیان، فوروم تارنمای خرمگس، ابراز آمادگی می کند برای انتشار پاسخ ها و گفتگوی متفکران و خوانندگان ایرانی با پروفسور ژیژِ‌ک در این فوروم و با رعایت برخی قواعد.

*******

توضیح مترجم: ژیژک هم اکنون مدیر بین المللی Birkbeck Institute for the Humanities در دانشگاه لندن است.
به نقل از ویکیپیدیای فارسی: Slavoj Žižek در لیوبلیانا به دنیا آمد و دکترای فلسفه‌اش را از دانشگاه لیوبلیانا دریافت کرد. او در سال ۱۹۹۰۰ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از سوی حزب لیبرال دموکرات اسلوونی معرفی شد. ژیژک فیلسوف و نظریه‌پرداز انتقادی است که بخش عمده کارش در سنت فلسفی هگلی، مارکسیسم و نیز روانکاوی لاکانی می باشد. او فعالیت های چشمگیری در زمینه نظریه سیاسی، نظریه فیلم و روانکاوی نظری داشته‌است. شهرت ژیژک برای احیای روانکاوی ژاک لاکان برای یک خوانش جدید ازفرهنگ عامه است. او رسالات گوناگونی دربارهٔ موضوعات گوناگون نگاشته‌ است؛ موضوعاتی چون جنگ عراق، بنیادگرایی، سرمایه‌داری، رواداری، حقیقت سیاسی، سوبژکتیویته، حقوق انسانی، لنین، اسطوره، فضای مجازی، پسامدرنیسم، جهانی ‌سازی، چندفرهنگ‌گرایی، پست مارکسیسم، آلفرد هیچکاک و دیوید لینچ…. به رسم همیشگی خرمگس، یک مقاله از ژیژِ‌ک با توافق ایشان، به همت گودرز اقتداری برای این مجموعه به فارسی برگردانده شده است. یکی از آثار این نویسنده که در ایران منتشر شده در انتهای این دفتر معرفی می شود.این قواعد را درهمین صفحه می یابید.

نظرات خود را به این آدرس ایمیل کنید:
kharmagas@falsafeh.com

یا از طریق فرم زیر ارسال نمانید.

نام

ايميل

تيتر

خلاصه

نوشته خود را آپ لود کنيد.

کد زير را وارد کنيد.
captcha