Author: خرمگس

peiwandi

جنسیت و آموزش عالی

سعید پیوندی در گفتگو با منصوره شجاعی

این گفتگو به دو علت انجام شد. اول، انتشار کتاب چشم‌اندازهای جهانی در موضوع جنسیت و آموزش عالی[i] به قلم سه تن از استادان جامعه‌شناسی از ایران، فرانسه و هندوستان. یکی از این سه تن...

siahkal

جنبش فدائی خلق: چرخه جستجو ــ نوجویی ــ بازنگری

مجید عبدالرحیم‌پور

جنبش فدائی خلق: چرخه جستجو ــ نوجویی ــ بازنگری مجید عبدالرحیم‌پور با تکیه بر تجربه زیسته خویش و با نگاهی نقادانه از فراز و فرودهای فدائیان از سیاهکل تا انقلاب و شکست انقلاب می‌نویسد....

religion

تفاوت ادیان فقهی و ادیان فرهنگی

فرزین فرهمند

عنوان موضوعات در این نوشتار: مبارزه با دین نا موفق بود مکانیزم ادیان در تعدیل غرایز منفی و هدایت انسان مکانیزم سکولاریزم در تعدیل غرایز منفی و هدایت انسان دینداری فرهنگی ادعای دین باوران...

edrak

مرزهای ادراکِ حِسی در شناختِ بی‌واسطه  

دکتر حسن بلوری

                                * این مقاله اولین‌بار در ۲۰۱۶٫۵٫۶ به‌صورت سنخنرانی ارائه شده است.   چکیده: ما هر نوع پدیده­ای را از راه حس­های پنجگانه و دستگاه ادراک خود درمی­یابیم. ارزیابی ما از پدیده­ها زمانی به...

Jonathan_Sacks

میراث فکری جاناتان ساکس

                اطلاعیه شورای دبیران گاهنامۀ فلسفی خرمگس درمورد درگذشت جاناتان ساکس شورای دبیران گاهنامۀ فلسفی خرمگس درگذشت جاناتان ساکس، فیلسوف نامدار بریتانیایی، عضو مجلس لردهای انگلستان و...