Author: خرمگس

jahanbagloo

روشنفکران در دنیای امروز

رامین جهانبگلو – ترجمۀ حمید شیرازی

  زمانی که در سال ۱۹۳۸ تاماس مان با فرار از اختناق نازی ها اروپا را جهت اقامت در امریکا ترک کرد، هنگام ورود به آمریکا در جواب یک خبرنگار آمریکایی گفت: “هر جا...

loghmani

روشنفکری: عبور تفکر از مرز قبیله گری و ورود به شهریت و تکثر گرایی

مهرداد لقمانی

  برای پاسخ‌ به این‌پرسش نخست باید پرسید روشنفکری به چه معنی است؟ آیا روشنفکری یک شغل و طبقه اجتماعی است و یا اینکه نتیجه و‌محصول تلاش فکری و تبادل اجتماعی فرد در جامعه...

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

روشنفکر ایرانی و قهرمان پرستی

اسفندیار طبری

فشرده: در این نوشته از دو دیدگاه اسطوره ای و سیاسی به رابطه بین هیروییزم یا قهرمان پرستی‌ و روشنفکر ایرانی پرداخته می-‌ شود. از دیدگاه فرهنگی‌ روشنفکر در یک چهارچوب فرهنگی‌ مجاز، مجبور...

kharmagas10_bild

اطلاعیۀ انتشار دفتر دهم خرمگس: جستارهایی پیرامون روشنفکر

    اطلاعیۀ انتشار دفتر دهم خرمگس: جستارهایی پیرامون روشنفکر دفتر دهم گاهنامه فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی ” روشنفکر” منتشر شد و به صورت آنلاین در اختیار همگان قرارگرفت. در این لینک بخوانید:...

norooz

نوروز خجسته باد !

سیاوش کسرائی بوی بهار مادرم گندم درون آب می‌ریزد پنجره بر آفتاب گرمی‌آور می‌گشاید خانه می‌روبد، غبار چهرۀ آیینه‌ها را می زداید تا شب نوروز خرمی در خانۀ ما پا گذارد زندگی برکت پذیرد...

spinoza-hp

چپ نو و اسپینوزا: دلایل روی‌آوری نومارکسیست‌ها و پسامارکسیست‌ها به اسپینوزا

موسی اکرمی

درآمد فراز و فرود رویداشت به میراث فکری اسپینوزا را می‌توان در دو ساحت متفاوت رد یابی کرد، ساحت تاریخ فلسفه، و ساحت خوانش ویژه بر پایۀ علائق فکری ویژه. از همان دوران زندگی...

afshari_book2019

معرفی و ارزیابی کتاب تاریخ و تبیین مفهوم خرد

عباس نعمتی / عادل نعمتی

فصلنامهٔ نقد کتاب. سال چهارم، شمارهٔ ۱۳- ۱۴ شندلباخ، هربرت.(۱۳۹۵ )، تاریخ و تبیین مفهوم خرد ترجمهٔ رحمان افشاری، با پیشگفتاری از شهرام اسلامی تهران، مهراندیش، ۲۵۶ ص، ۲۰۰۰۰ تومان. شابک:۳ – ۰۴ –...

umwelt

مارکس، محیط زیست و سوسیالیسم سبز

کاظم علمداری

مارکس، محیط زیست و سوسیالیسم سبز رشد جمعیت، گسترش بی‌رویه صنایع آلاینده، رقابت‌های فرساینده‌ی اقتصادی، سیاسی و نظامی در غرب و شرق، و ولع سیری‌ناپذیر انسان در بهره‌کشی از طبیعت، موجب تخریب روزافزون محیط...