Category: مقالات برگزیده از خرمگس

jahanbagloo

روشنفکران در دنیای امروز

رامین جهانبگلو – ترجمۀ حمید شیرازی

  زمانی که در سال ۱۹۳۸ تاماس مان با فرار از اختناق نازی ها اروپا را جهت اقامت در امریکا ترک کرد، هنگام ورود به آمریکا در جواب یک خبرنگار آمریکایی گفت: “هر جا...

loghmani

روشنفکری: عبور تفکر از مرز قبیله گری و ورود به شهریت و تکثر گرایی

مهرداد لقمانی

  برای پاسخ‌ به این‌پرسش نخست باید پرسید روشنفکری به چه معنی است؟ آیا روشنفکری یک شغل و طبقه اجتماعی است و یا اینکه نتیجه و‌محصول تلاش فکری و تبادل اجتماعی فرد در جامعه...

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

روشنفکر ایرانی و قهرمان پرستی

اسفندیار طبری

فشرده: در این نوشته از دو دیدگاه اسطوره ای و سیاسی به رابطه بین هیروییزم یا قهرمان پرستی‌ و روشنفکر ایرانی پرداخته می-‌ شود. از دیدگاه فرهنگی‌ روشنفکر در یک چهارچوب فرهنگی‌ مجاز، مجبور...

kharmagas10_bild

اطلاعیۀ انتشار دفتر دهم خرمگس: جستارهایی پیرامون روشنفکر

    اطلاعیۀ انتشار دفتر دهم خرمگس: جستارهایی پیرامون روشنفکر دفتر دهم گاهنامه فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی ” روشنفکر” منتشر شد و به صورت آنلاین در اختیار همگان قرارگرفت. در این لینک بخوانید:...

silivio

چرا پوپولیسم به ارتباطات جمعی دمکراتیک آسیب می رساند؟

سیلویو ویسبورد - ترجمه: شیریندخت دقیقیان

برگردان از متن اصلی به زبان انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: Why Populism is Troubling for Democratic Communication. Silvio Waisbord. Oxford University Pres. Culture and Critique, Silvio Waisbord ,Volume 11, Issue 1, 1 March 2018,...

hoeffe-bachmaier

گفتگوی اسفندیار طبری با پروفسور اتفرید هوفه و پروفسور هلموت باخ مایر پیرامون پوپولیسم

پروفسور هوفه استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه توبینگن – آلمان پروفسور هلموت باخ مایر استاد ادبایت و فلسفه در دانشگاه کونستانز- آلمان     پروفسور هوفه، با سپاس از قبول این گفتگو برای خرمگس....

the-new-populism-1482659671-9641-758x455

توده گرایی، پوپولیسم و جشنوارۀ آتشین ستایش عامه؟

گودرز اقتداری

مرداد ۱۳۹۷ “آنها هیچ شباهتی به قهرمانان تخیلی ندارند. آنجا ایستاده اند، خسته و بی قرار با ریش نتراشیده، ساکن  و اگر هم در حرکت باشند در سوراخی تاریک نفسی میکشند و سیگاری دود...

omran1

پوپولیسم: فریب یا گشودگی معنا؟

عمران راتب

پوپولیسم:  فریب یا گشودگی معنا؟ با نگاهی به جنبش مدنی روشنایی در افغانستان [۱] عمران راتب [۲]، پژوهشگر فلسفه از افغانستان آگوست ۲۰۱۸ – افغانستان یک: بر اساس یک اسطوره‌ی کهنه و نسبتاً فراموش‌شده‌ی...

demokratie_populismus

پدیدۀ پوپولیسم

اسفندیار طبری

  پوپولیسم پدیده ای است که به سختی می‌ توان تعریفی مشخص و دقیق از آن نمود،  زیرا در بافت های بسیار متفاوتی وجود دارد. در مجموع پوپولیست بیشتر در یک ‌بار منفی به...