Category: هيت دبيران

esfandiar3

اسفندیار طبری

تز فوق لیسانس در فیزیک از دانشگاه وورتزبورگ – آلمان:   تفکیک  زیمانی در  اکسپتور ها      تز فوق لیسانس در فلسفه از دانشگاه اشتوتگارت – آلمان: عدالت اجتماعی جان  رولز تز دکترا در...

shirindokht525

شیرین دخت دقیقیان

شیرین دخت دقیقیان تألیف: * اندیشیدن هنوز؛ گزیدۀ مقاله های فلسفی- اجتماعی؛ ۲۰۰۸، ایالات متحده، شرکت کتاب * نیایشگاه در تاریخ و فلسفۀ یهود، ۲۰۰۰، تهران، نشر ویدا * زنانه با پروین، ۱۹۹۹، نشر...

ramin480

رامین جهانبگلو

رامین جهانبگلو فارغ‌التحصیل دکترا فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه مدرس ‌ برخی از کتاب ها و نوشته ها : · تاملات هگلی، نشر نی تفاوت و تساهل، همراه با جمشید بهنام، نشر مرکز جهانی...