Category: فلسفه هنر

music

حضور دیگری و بیگانه نمایی در موسیقی کلاسیک

پیمان اخلاقی

  دیرزمانی است که موسیقی، با وجود طبیعت انتزاعی و مبهم خود به ویژه در مقایسه با هنرهای ادبی و تجسمی، بستری امن برای ارضای همزمانِ کشش و ترس از ناشناخته ها فراهم آورده...

Slavoj Žižek

ناانسان

اسلاوی ژیژک

 برگردان کیوان آذری در نیمه نخست سال ۲۰۰۳، من با دو داستان استثنائی برخورد کردم که در رسانه‌ها گزارش شده بودند. یک تاریخ نگار هنر اسپانیایی نخستین کاربرد هنر مدرن به عنوان شکلی تعمدی...

tamadon1

مصاحبه با مهران تمدن

فیلمساز و کارگردان فیلم مستند ایرانیان

    ترجمه از متن انگلیسی توضیح: ایرانیان‌ نام فیلمی مستند از مهران تمدن، کارگردان ایرانی در فرانسه است. هدف تمدن از این فیلم یک آزمایش سکولاریستی در ایران است در این زمینه که...

levinas

خشونت، سینما و دیگری: خوانشی لویناسی از «باد ما را خواهد برد»

امیر گنجوی

ترجمه: آرش عزیزی   چکیده در این مقاله با بررسی نظریات امانوئل لویناس [۱] راجع به اخلاق و دیگری، می کوشم به موضوع خشونت در سینما از منظر امانوئل لویناس نگاهی بیندازم. امانوئل لویناس...

loriot1

طنز به مثابه‌ی هنر یا نهادی سرکوب‌گر«آسیب شناسی طنز»

محمدهادي ‌پورابراهيم

اشاره: این واکاوی از یک‌سو استوار است بر نظریه‌ی سرکوب در نظام فکری فروید و از دیگرسو محدود می‌شود به مفهوم قدرت در دستگاه فکری فوکو. و با نگاهی جامعه‌نگر قصد دارد طنز را...