Category: فلسفه سیاسی

oneill

در مورد وظایف

اونورا اونیل

Zeit 46/2021 اونورا اونیل Onora O‘Neil اونورا اونیل به چی فکر میکنی؟  در مورد وظایف من تعجب می کنم که چرا حقوق بشر به تنهایی در مورد مسائل اخلاقی کافی نیست.  کمی متحیر، متوجه...

revolution

روزمره‌گی و جنبش های اجتماعی

فرهاد خسرو خاور و سعید پیوندی

      پیش درآمد در بحث های مربوط به جنبش های اجتماعی در جامعه شناسی مسئله رابطه کنش جمعی با پدیده روزمره گی و زندگی روزمره کمتر مطرح شده است. بسیاری از جنبش...

zist

تغییرات زیست محیطی و حقوق بشر

جاشوا گلرز

  ترجمه: ن. نوری زاده   پرداختن به رفع بحران زیست محیطی در جهان مستلزم اتحاد همه جانبه در موضوع عدالت اقلیمی است.  شواهد علمی تصویر روشن و بدون ابهام از آنچه پیش روی...

goldene-muenze-mit-wort-bitcoin_1308-9855

طلای باهوش

ایجما منگلد

طلای باهوش بیت کوین چیزی فراتر از یک مورد حدس و گمان و یک مسئله زیست محیطی است: این یک جنبش سیاسی جدید از تمرکززدایی بنیادی است.   Die Zeit , Number 25  ...

tars

ستایش از سرمایه داری؟

نیکلاوس پیپر

 برچسب قیمت برای طبیعت درباره اینکه سرمایه داری قادر به یادگیری است   و چگونه می تواند به حمایت از محیط زیست کمک کند. سرمایه داری در میان در موقعیت دشواری قرار دارد. همه...