Category: فلسفه

johnrawls

رولز و لیبرالیسم سیاسی

اسفندیار طبری

جان رولز [۱]׳مهم ترین فیلسوف اخلاق دوران ماست. فلسفۀ سیاسى با تئورى او پربارتر شده است. ׳   تا کنون فیلسوفان زیادى خود را مشغول فلسفۀ او نموده و در این راه نیز به...

cordoba

نمونۀ کوردووا (قرطبه) و آموختن از تبادل های بینافرهنگی

رامین جهانبگلو

  رخدادهای خاورمیانه، جدل های خشم آمیزی پیرامون جوامع مسلمان و دموکراسی دامن زده است. برخی از مفسران غربی می گویند که این دو با یکدیگر همخوان نیستند. برخی دیگر، از جمله بسیاری از...

maimun

ابن مایمون و فلسفهء اسلامی

اسفندیار طبری

  چندی پیش اثر موسی ابن مایمون به نام «راهنمای سرگشتگان» توسط شیرین‌دخت دقیقیان به همراه شرح جامعی ‌در باره افکار و آثار او ترجمه و نگاشته شد. در نظر نخست شاید چنین اثری،...

alexis-de-tocqueville

لحظه توکویلی

لحظه توکویلی پدیده ای است  در جامعه شناسی‌ و روانشناسی اجتماعی که می‌ گوید: انقلاب آنگاه بر نمی خیزد که سرکوب به بدترین شکل خود وجود دارد، بلکه آنگاه که رژیم نرمش نشان می‌...

chart

نمودار زمانى فلسفه

نشريه خرمگس

  * حدود ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح ﴿پ.م.﴾ ׳ جریان فکرى طبیعت باورى، دیالکتیکى، آیینى اعتقادى در ایران: ׳ کیش مهر ﴿میتراییسم﴾، آیین زرتشت ﴿مزده یسنه﴾. ׳ اندیشه هاى متافیزیکى...

image

دربارۀ دین و نقدی روش شناسانه بر مقولۀ دینخویی دوستدار

اسفنديار طبری

آرامش دوستدار، فیلسوف معاصر ایرانی، به گونه ای سیستماتیک به نقد اندیشۀ ایرانی پرداخته است.پژوهش های او در این عرصه در تکامل فکری نسل امروز به ویژه از آن جهت که به اندیشه و...

loffit_erich-fromm

اریش فروم و کارل مارکس در برابر پرسش آزادی

شيرين دخت دقيقيان

فشرده: جستار حاضر، تلاشی است برای بررسی دیدگاه های اریش فروم [۱] ، فیلسوف، جامعه شناس و نظریه پرداز روانشناسی مکتب فرانکفورت [۲] ضمن مروری بر تأثیرپذیری او از کارل مارکس در زمینه های...

aberlin

آیزایا برلین و کثرت گرایی ارزشی

رامين جهانبگلو

ترجمه از متن انگلیسی: آزیتا رضوان[۲] هنگامی که آیزایا برلین در سن ۸۸ سالگی در نوامبر ۱۹۹۷ درگذشت، شهرت فراگیری به عنوان متفکر بزرگ سیاسی قرن، کسب کرده بود. از او همچنین به عنوان یکی...

berlin

دو مفهوم از آزادی -آیزایا برلین ۱۹۵۸

آیزایا برلین

  برگردان فارسی از متن اصلی به زبان انگلیسی: Two Concepts of Liberty[1] شیریندخت دقیقیان   اگر انسان ها هرگز با یکدیگر بر سر غایت زندگی، تفاوت آراء نداشتند و اگر نیاکان ما بی...