Category: فلسفه

arman_16

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان، شماره ۱۶، منتشر شد

لینک آزاد برای خواندن فصلنامه: http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2021/04/arman16.pdf   بنیادگذار: دکتر ساموئل دیان مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاح زاده سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان بنیاد غیرانتفاعی آرمان، شماره جدید فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان را...

sepehrandisheh

سپهر اندیشه نشریه شماره یک

حرکت ها و جنبش های اجتمأعی در ایران

  سپهر اندیشه نشریه شماره یک  حرکت ها و جنبش های اجتمأعی در ایران                           

faza2

خاستگاهِ فضا و زمان

دکتر حسن بلوری  

  The origin of space and time1   فشرده شواهد تاریخی نشان می‌دهند که دانش فلسفه و علم فیزیک مُدام در حال توسعه هستند. اما آنچه در این میان مشهود و قابلِ تاُمل است...

benjamin_Cassierer

انسان‌بودن یعنی بیماربودن: سرگذشت فکری چهار فیلسوف دوران‌ساز

کاستیکا براداتان ترجمۀ: علی کوچکی مرجع: LARB

کاسیرر، هایدگر، ویتگنشتاین و بنیامین چگونه از قرن بیستم پرده برداشتند؟ کاسیرر در نامه‌ای به همسرش در ۱۹۲۷ نوشت: «من می‌توانم بی هیچ مشکلی، آنچه را که لازم می‌دانم، بیان کنم». این کاری نبود...

epistemo

ثابت‌های طبیعیِ و شناخت‌شناسی

دکتر حسن بلوری

  The natural constants1 and epistemology           فشرده در قوانین اساسی علم پارامترهایی به نام ثابت‌های طبیعی مطرح هستند که بنابر یافته‌ها نقش تعیین کننده در سرنوشت کیهان دارند. طبق...

peiwandi

جنسیت و آموزش عالی

سعید پیوندی در گفتگو با منصوره شجاعی

این گفتگو به دو علت انجام شد. اول، انتشار کتاب چشم‌اندازهای جهانی در موضوع جنسیت و آموزش عالی[i] به قلم سه تن از استادان جامعه‌شناسی از ایران، فرانسه و هندوستان. یکی از این سه تن...

religion

تفاوت ادیان فقهی و ادیان فرهنگی

فرزین فرهمند

عنوان موضوعات در این نوشتار: مبارزه با دین نا موفق بود مکانیزم ادیان در تعدیل غرایز منفی و هدایت انسان مکانیزم سکولاریزم در تعدیل غرایز منفی و هدایت انسان دینداری فرهنگی ادعای دین باوران...