خرمگس

eshkewari

دین مدنی، قانون، دموکراسی و توسعه پایدار

حسن یوسفی اشکوری

    عنوان ترکیب «توسعه پایدار» دو جزء دارد: «توسعه» و «پایدار». از تعریف فنی و علمی «توسعه» که بگذریم، این لغت در زبان فارسی (و البته عربی) می تواند به معنای گستره و...

shirindocht

لحظۀ “همداستانی” نقش داستان گویی در توانمندسازی شهروندی

شیریندخت دقیقیان

همراه با   تحلیل ساختاری: حماسهء فریدون و کاوۀ آهنگر؛ روایت خروج بردگان از مصر   فشرده و بخش های این جستار: خردورزان ِ فرهنگ ایران، قرن ها پیش از پژوهشگران مدرن که به تازگی...

nikfar1

جامعۀ مدنی : تعلیق و رفع تعلیق

محمدرضا نیکفر

  این مقاله با الهام از کتاب نامیدن تعلیق اثر ابراهیم توفیق و همکارانش، وضعیت معلق “جامعۀ مدنی” در ایران را برمی‌رسد، تاریخچۀ‌ مفهوم آن را به دست می‌دهد و تلاش می‌کند نشان دهد...

digital_demo

دیجیتال دموکراسی؟ (فصل دوم)

اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری.

برگردان: محمود شوشتری احزاب در عصری نوین     موقعیت احزاب سیاسی جاافتاده (سنتی) در اذهان شهروندان جهان غرب ضعیف شده، آن هم در شرایطی که موجِ پوپولیسم هر روز بر بخشی وسیع‌تر از...

digital_demo

دیجیتال دموکراسی؟

اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری.

    فصل اول احزاب در عصری نوین     برگردان: محمود شوشتری     موقعیت احزاب سیاسی جاافتاده (سنتی) در اذهان شهروندان جهان غرب ضعیف شده، آن هم در شرایطی که موجِ پوپولیسم...

russland

دورۀ ” یـخ شـکـن” در فـرهـنـگ شـوروی پـیـشـیـن

تـوفـان آراز

      ایـن حـامـیـان جـامـعـۀ ارتـجـاع مـنـزجـرنـد ز عـصـری بـا اردوگـاه هـای کـار اجـبـاری خـالـی، امـا بـا سـالـن هـای شـعـر، مـمـلـو ز وجـود جـمـاعـت. ” وارثـیـن اسـتـالـیـن “(۱۹۶۲) جـفـجـنـی آلـکـسـانـدروویـچ جـفـتـوشـنـکـو ( Jevgenij...

elm

علم اندیشیدن

دکتر حسن بلوری 

    The Science of Thinking چکیده: رشد و توسعه یک جامعه رابطه‌ی مستقیم با سطح آگاهی و دانش افراد جامعه دارد. آگاهی و دانش از بخش‌‌ها و لایه‌های گوناگون تشکیل می‌شوند که هر...

secularism

سکولاریسم در کشورهای عربی

احد قربانی دهناری

٢۶ شهریور ماه ۱۳۹٨ گوتنبرگ، سوئد   با تشکر از دوست عزیزم عمار کاظم محمد برای معرفی اندیشمندان سکولار عرب مکه قبل از تسلط محمد شهری نسبتن آزاد بود و ادیان مختلف و بت‌پرستان...