خرمگس

edrak

مرزهای ادراکِ حِسی در شناختِ بی‌واسطه  

دکتر حسن بلوری

                                * این مقاله اولین‌بار در ۲۰۱۶٫۵٫۶ به‌صورت سنخنرانی ارائه شده است.   چکیده: ما هر نوع پدیده­ای را از راه حس­های پنجگانه و دستگاه ادراک خود درمی­یابیم. ارزیابی ما از پدیده­ها زمانی به...

Jonathan_Sacks

میراث فکری جاناتان ساکس

                اطلاعیه شورای دبیران گاهنامۀ فلسفی خرمگس درمورد درگذشت جاناتان ساکس شورای دبیران گاهنامۀ فلسفی خرمگس درگذشت جاناتان ساکس، فیلسوف نامدار بریتانیایی، عضو مجلس لردهای انگلستان و...

poilitik

مفهوم امر سیاسی

نوشتۀ کارل اشمیت

Carl Schmitt (۱۸۸۸ –۱۹۸۵) ترجمۀ اسفندیار طبری   مشخصات متن اصلی به زبان آلمانی: Carl Schmitt : der Begriff des Politischen, Dunker & Humbolt Berlin, 3. Auflage 1963 مفهوم حکومت، مفهوم امر سیاسی را از...

paradis

در آرزوی بهشت زمینی

حبیب پرزین

از ایمان مسیحی تا “ایمان علمی”   مقدمه مردم‌شناسان نشان داده‌اند که “جزایرخوشبختی” یا سرزمینی بدون مرگ و درد و گرسنگی، در اسطوره‌های اکثر اقوام اولیه از سرخ پوستان آمریکا تا جزیره نشینان اقیانوس...

saz_kar1

ساز‌و‌کارها

دکتر حسن بلوری

برلین، ۲۰۲۰٫۰۹٫۲۷   Centaurus A           چکیده در ابتدای مقاله‌ی پیشین تحت عنوان ’مفهوم مادّه در تراکم‌های بسیار بالا‘ گفته شد: “…. که در این مقاله دانسته به مسائل نظریِ...