خرمگس

hermans

دنیـای سادیستی

ویلم فردریک هرمانس

ترجمه­ ی محمد ربوبی                                               به مناسبت برگزاری نمایشگاهی در باره ی مارکی دو ساد                                                                              در موزه دورسه ( پاریس ) با عنوان :                                                                                           » ساد: حمله به خورشید »                                                                                                                                                                 «...

foucault2

جنون و جامعه

میشل فوکو

( متن سخنرانی در دانشگاه پکن ) نرجمه ی محمد ربوبی     برگرفته ازمجله­ ی ادبی Sinn und Form شمارۀ ۵، سپتامبر ـ اکتبر ۱۹۹۸، آکادمی هنرها، برلین .      در بررسی...

foucault2

نظم گفتار: اثرمیشل فوکو

خدیجه کماللو

    فوکو بابررسی تقسیم بندیها و محدودیت ها درحوزه زبان، پزشکی و روانپزشکی، شیوه های مراقبت ومجازات در نظم سیاسی–اجتماعی و بالاخره روابط جنسی و تحولات آنها در طول تاریخ نشان می دهد...

ramin480

انگار جای او بودم

نظرات رامین جهانبگلو درباره فیلم گلاب

سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. اشکم در آمده بود. دوباره تجربه‌های زندان اوین برایم مجسم می‌‌شد. وقتی‌ “برنال” را در انفرادی و یا در اتاق بازجویی‌ می‌‌دیدم، انگار جای او بودم، احساس می‌‌کردم خودم...

agamben

خشونت و قدرت

اسفندیار طبری

نگاهی‌ به ماکیاولی، هابز، بنیامین، اشمیت و اگامبن در فلسفۀ سیاسی می‌ توان دو نوع خشونت را از هم متمایز کرد: مثبت و منفی‌. حالت منفی‌ خشونت پیش از همه یک پدیدۀ ماکروسکوپیک بین...

carl_Schmitt

مفهوم امر سیاسی

کارل اشمیت

Carl Schmitt 1888 –۱۹۸۵ ترجمۀ اسفندیار طبری مشخصات متن اصلی به زبان آلمانی: Carl Schmitt : der Begriff des Politischen, Dunker & Humbolt Berlin, 3. Auflage 1963   مقدمه مترجم کارل اشمیت (۱۸۸۸-۱۹۸۵) حقوقدان...

Unbenannt

نقش فیلسوفان دیندار غرب در پایه ریزی نظری سکولاریزم

شیریندخت دقیقیان

  توضیح: بخش هایی از متن حاضر، در دو کنفرانس “نواندیشی دینی و سکولاریزم”، سپتامبر ۲۰۱۴ در شهرهای گوتنبرگ و استکهلم، اتحادیۀ سراسری ایرانیان سوئد، ارائه شد.   فشرده: در این جستار به نقش...

kant_bubber

بازیافت یک دیالوگ پنهان: مارتین بوبر و ایمانوئل کانت

شیریندخت دقیقیان

فشرده: هدف این جستار، بازیافت شواهد بینامتنی و مفهومی بر این پیش انگاشت های نگارنده است: ۱- در انگاره های خیر و شر[۱]، مارتین بوبر [۲] در دیالوگی پذیرشی/جدلی، ولی پنهان با ایمانوئل کانت...

eshkewari

تشیع و خشونت ورزی در پویۀ تاریخ

حسن یوسفی اشکوری

اشاره: این نوشتار ذیل عناوین زیر سامان می یابد: ۱-درآمد ۲-تعریفی اجمالی از خشونت ۳-سرشت خشونت پروری اسلام تاریخی ۴-سرشت خشونت پروری تشیع تاریخی ۵-مقایسۀ خشونت شیعی با اهل سنت و با دین های...