خرمگس

johnrawls

رولز و لیبرالیسم سیاسی

اسفندیار طبری

جان رولز [۱]׳مهم ترین فیلسوف اخلاق دوران ماست. فلسفۀ سیاسى با تئورى او پربارتر شده است. ׳   تا کنون فیلسوفان زیادى خود را مشغول فلسفۀ او نموده و در این راه نیز به...

cordoba

نمونۀ کوردووا (قرطبه) و آموختن از تبادل های بینافرهنگی

رامین جهانبگلو

  رخدادهای خاورمیانه، جدل های خشم آمیزی پیرامون جوامع مسلمان و دموکراسی دامن زده است. برخی از مفسران غربی می گویند که این دو با یکدیگر همخوان نیستند. برخی دیگر، از جمله بسیاری از...

maimun

ابن مایمون و فلسفهء اسلامی

اسفندیار طبری

  چندی پیش اثر موسی ابن مایمون به نام «راهنمای سرگشتگان» توسط شیرین‌دخت دقیقیان به همراه شرح جامعی ‌در باره افکار و آثار او ترجمه و نگاشته شد. در نظر نخست شاید چنین اثری،...

Journalis_Gewalt

روزنامه نگاری و مسئله خشونت

آکادمی زمانه

برای دریافت مصاحبه اینجا را کلیک کنید خشونت یکی از مسائل عمده جامعه‌های بشری است. در کشورهای استبدادزده یکی از شکل‌های اصلی بروز آن خشونت دولتی برای حفظ و تحکیم نظام است. نیروهای مخالف...

alexis-de-tocqueville

لحظه توکویلی

لحظه توکویلی پدیده ای است  در جامعه شناسی‌ و روانشناسی اجتماعی که می‌ گوید: انقلاب آنگاه بر نمی خیزد که سرکوب به بدترین شکل خود وجود دارد، بلکه آنگاه که رژیم نرمش نشان می‌...

chart

نمودار زمانى فلسفه

نشريه خرمگس

  * حدود ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح ﴿پ.م.﴾ ׳ جریان فکرى طبیعت باورى، دیالکتیکى، آیینى اعتقادى در ایران: ׳ کیش مهر ﴿میتراییسم﴾، آیین زرتشت ﴿مزده یسنه﴾. ׳ اندیشه هاى متافیزیکى...