خرمگس

rawadari1

رواداری

محمود شوشتری

با یاد و خاطره دو عزیز که دست بیرحم بیماری سرطان هر دو را یکی پس از دیگری از ما گرفت. دو دوست خوب که سرمشق رواداری و بردباری بودند.        ...

quantum.png

کوانتای فضا و زمان

دکتر حسن بلوری 

The Quanta of Space and Time1   فشرده عرصه، میدانِ عمل یا پس‌زمینه‌ی فلسفه و فیزیک فضازمان تصور شده است. تلاش چندین هزار ساله‌ی انسان برای شناختِ خاستگاه و ساختارِ این پس‌زمینه تاکنون به...

boof

هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم

دکتر ماشاالله آجودانی

انتشارات فروغ بزودی منتشر می‌کند: چاپ چهارم: هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم دکتر ماشاالله آجودانی برگ‌آرایی: پانته‌آ شهرزاد طرح جلد محمد صابری «مشکل هدایت همچنان مشکلِ ماست و گلدان راغه‌ی راوی بوف کور، یادگار...

arman_16

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان، شماره ۱۶، منتشر شد

لینک آزاد برای خواندن فصلنامه: http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2021/04/arman16.pdf   بنیادگذار: دکتر ساموئل دیان مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاح زاده سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان بنیاد غیرانتفاعی آرمان، شماره جدید فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان را...

sepehrandisheh

سپهر اندیشه نشریه شماره یک

حرکت ها و جنبش های اجتمأعی در ایران

  سپهر اندیشه نشریه شماره یک  حرکت ها و جنبش های اجتمأعی در ایران                           

faza2

خاستگاهِ فضا و زمان

دکتر حسن بلوری  

  The origin of space and time1   فشرده شواهد تاریخی نشان می‌دهند که دانش فلسفه و علم فیزیک مُدام در حال توسعه هستند. اما آنچه در این میان مشهود و قابلِ تاُمل است...