خرمگس

benjamin_Cassierer

انسان‌بودن یعنی بیماربودن: سرگذشت فکری چهار فیلسوف دوران‌ساز

کاستیکا براداتان ترجمۀ: علی کوچکی مرجع: LARB

کاسیرر، هایدگر، ویتگنشتاین و بنیامین چگونه از قرن بیستم پرده برداشتند؟ کاسیرر در نامه‌ای به همسرش در ۱۹۲۷ نوشت: «من می‌توانم بی هیچ مشکلی، آنچه را که لازم می‌دانم، بیان کنم». این کاری نبود...

epistemo

ثابت‌های طبیعیِ و شناخت‌شناسی

دکتر حسن بلوری

  The natural constants1 and epistemology           فشرده در قوانین اساسی علم پارامترهایی به نام ثابت‌های طبیعی مطرح هستند که بنابر یافته‌ها نقش تعیین کننده در سرنوشت کیهان دارند. طبق...

peiwandi

جنسیت و آموزش عالی

سعید پیوندی در گفتگو با منصوره شجاعی

این گفتگو به دو علت انجام شد. اول، انتشار کتاب چشم‌اندازهای جهانی در موضوع جنسیت و آموزش عالی[i] به قلم سه تن از استادان جامعه‌شناسی از ایران، فرانسه و هندوستان. یکی از این سه تن...

siahkal

جنبش فدائی خلق: چرخه جستجو ــ نوجویی ــ بازنگری

مجید عبدالرحیم‌پور

جنبش فدائی خلق: چرخه جستجو ــ نوجویی ــ بازنگری مجید عبدالرحیم‌پور با تکیه بر تجربه زیسته خویش و با نگاهی نقادانه از فراز و فرودهای فدائیان از سیاهکل تا انقلاب و شکست انقلاب می‌نویسد....

religion

تفاوت ادیان فقهی و ادیان فرهنگی

فرزین فرهمند

عنوان موضوعات در این نوشتار: مبارزه با دین نا موفق بود مکانیزم ادیان در تعدیل غرایز منفی و هدایت انسان مکانیزم سکولاریزم در تعدیل غرایز منفی و هدایت انسان دینداری فرهنگی ادعای دین باوران...