خرمگس

bluri2

دربارهء لجیتیماسیون یا پذیرفت

اسفندیار طبری

لجیتماسیون   در فارسی مشروعیت  ترجمه   می‌ شود، در حالیکه این تنها مفهوم دینی این واژه است. در چنین مفهومی رابطه بین انسان و خدا نقش محوری دارد. از اینرو پیشنهاد می‌ شود که برای...

HannaArendt_Gaus

داستان هایی که سایه های ما هستند

نوشتۀ مایکل جکسون

    داستان هایی که سایه های ما هستند   بررسی مناسبات داستان گویی با خشونت نوشتۀ مایکل جکسون ترجمۀ: شیریندخت دقیقیان   به نقل از سایت زمانه https://www.radiozamaneh.com/697378   توضیح: این نمونه های...

faza_zanam

تَوهّمِ فضا و زمان

دکتر حسن بلوری 

مانند توهّم شیرِ آب۱ The illusion of space and time1   فشرده اینشتین: “نیوتن، مرا ببخش آنگونه که فکر ‌‌میکردی فضا ـ زمان مطلق نیست.”۲ حال نظریه گرانش کوانتومی می‌گوید: “اینشتین، با عرض معذرت...

oneill

در مورد وظایف

اونورا اونیل

Zeit 46/2021 اونورا اونیل Onora O‘Neil اونورا اونیل به چی فکر میکنی؟  در مورد وظایف من تعجب می کنم که چرا حقوق بشر به تنهایی در مورد مسائل اخلاقی کافی نیست.  کمی متحیر، متوجه...

arman18

فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۱

منتشر شد. پروندۀ ویژۀ این شماره: خیام شناسی متن کامل در نشانی زیر: http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2021/11/Arman_Magazine_18.pdf   شمارۀ هجدهم فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان در دسترس دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران...

ghandan

نقدی بر مارکسیسم ادبی

 نادر مجد 

    کتاب « معنای معنا : نگاهی دیگر » نوشته‍ی رضا قنادان انتشارات مهرویستا ـ تهران ۱۳۹۱، چ ۱     کتاب “معنای معنا: نگاهی دیگر” نوشته ی دکتر رضا قنادان به تازگی...

eschgh

عشق قسمت دوم

ترجمۀ شیریندخت دقیقیان قسمت دوم

به نقل از سایت زمانه https://www.radiozamaneh.com/690534 دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد عشق چاپ نخست جمعه، ۸ آوریل ۲۰۰۵؛ بازبینی سراسری، چهارشنبه اول سپتامبر ۲۰۲۱   Stanford Encyclopedia of Philosophy Love First published Fri Apr 8, 2005;...

jalal_al_ahmad

مروری انتقادی بر دو کتاب«غرب زدگی» و «درخدمت و خیانت روشنفکران» اثر جلال آل احمد

آرمان میرزانژاد

  مروری انتقادی بر دو کتاب«غرب زدگی» و «درخدمت و خیانت روشنفکران» اثر جلال آل احمد نویسنده: آرمان میرزانژاد چکیده: هدف از بازگشت و بررسیِ انتقادی نظریات جلال آل احمد و نگارش این مقاله مواجهه...