خرمگس

poilitik

مفهوم امر سیاسی

نوشتۀ کارل اشمیت

Carl Schmitt (۱۸۸۸ –۱۹۸۵) ترجمۀ اسفندیار طبری   مشخصات متن اصلی به زبان آلمانی: Carl Schmitt : der Begriff des Politischen, Dunker & Humbolt Berlin, 3. Auflage 1963 مفهوم حکومت، مفهوم امر سیاسی را از...

paradis

در آرزوی بهشت زمینی

حبیب پرزین

از ایمان مسیحی تا “ایمان علمی”   مقدمه مردم‌شناسان نشان داده‌اند که “جزایرخوشبختی” یا سرزمینی بدون مرگ و درد و گرسنگی، در اسطوره‌های اکثر اقوام اولیه از سرخ پوستان آمریکا تا جزیره نشینان اقیانوس...

saz_kar1

ساز‌و‌کارها

دکتر حسن بلوری

برلین، ۲۰۲۰٫۰۹٫۲۷   Centaurus A           چکیده در ابتدای مقاله‌ی پیشین تحت عنوان ’مفهوم مادّه در تراکم‌های بسیار بالا‘ گفته شد: “…. که در این مقاله دانسته به مسائل نظریِ...

Miniator_hotel_shah_abbas_deevar-600x364

تابوت سعدی گاهواره‌ی شما را خفه می‌کند

محمود فلکی

برخورد روشنفکر رُمانتیک با نقد گذشته و غرب‌ستیزی   هنوز بسیاری از “روشنفکران” ایرانی در پهنه‌های گوناگونِ سیاسی، اجتماعی و ادبی، رُمانتیک می‌اندیشند. وقتی ازاحساس و درک “رُمانتیک” سخن گفته می‌شود، معمولن فضای سایه‌وار...

Dariush_Ashoori

داریوش آشوری، اندیشه‌گرِ جهان سومی

علیرضا مناف ‌زاده

اگر اندیشه‌گر را، چنان که در بیشتر زبان‌های اروپایی معنی کرده اند، کسی بدانیم که به گونه‌ای روشمند دربارۀ یک رشته مسائل کلی و پرسش‌های فلسفی می‌اندیشد و اندیشه‌هایی نو و بی‌سابقه عرضه می‌کند،...